Titeren/Vacci-check – Dierenartsenpraktijk Het Centrum – Pijnacker

Dierenartsenpraktijk Het Centrum

Titeren/Vacci-check

Vaccinatie en titerbepalingen:

Waar voorheen honden en katten standaard elk jaar werden gevaccineerd, is dat volgens de nieuwste inzichten helemaal niet nodig. Sterker nog: omdat een enting een behoorlijke belasting van het immuunsysteem inhoudt kan het soms zelfs zo zijn dat ook nadelige effecten optreden.
Om alle voordelen van enten te benutten maar zo min mogelijk last te hebben van de eventuele nadelige effecten wordt er tegenwoordig op maat gevaccineerd. Dit houdt in dat we alleen enten tegen ziekten waarvan we zeker weten dat het nodig is en onnodig enten zoveel mogelijk voorkomen.

We enten volgens een schema dat rekening houdt met het effect dat een enting veroorzaakt. Werkt een enting een jaar, dan dient deze jaarlijks herhaald te worden, een enting die drie jaar werkt maar ééns per drie jaar. Aanvullend is het voor een aantal ziekten mogelijk om de hoeveelheid antistoffen in het bloed te testen en daarmee aan te geven of het echt wel nodig is om de hond opnieuw te enten. Bij een enting die drie jaar werkt kan het namelijk zo zijn dat er na drie jaar nog zo veel antistoffen aanwezig zijn dat een enting nog best één of meerdere jaren kan worden uitgesteld omdat de hond nog prima beschermd is.
Voor het testen van de hoeveelheid antistoffen met behulp van de Vacci-check zowel als de RapidSTATUS Titer Test kunt u tegenwoordig bij ons op de praktijk terecht.

Wat betekent dit in de praktijk voor uw hond?

Pups:

Werden volgens het oude schema op 6, 9 en 12 weken geënt. In de meeste gevallen zorgt dit voor een goede bescherming, maar moet om tot een goede basisvaccinatie  te komen op 1 jarige leeftijd de ‘grote’ prik (enting tegen Parvo, Distemper en Hepatitis) herhaald worden.

Bij pupjes is de afweer nog niet volledig ontwikkeld. Hoe een pup op een enting reageert is sterk afhankelijk van de hoeveelheid antistoffen die nog van de moeder afkomstig (maternale antistoffen) zijn die het pupje in zijn bloed heeft. Zodra de hoeveelheid van deze antistoffen voldoende gedaald is kan een enting ‘aanslaan’ en zal het inspuiten van een vaccin leiden tot het aanmaken van geheugencellen die op hun beurt beschermende antistofjes kunnen aanmaken. Wordt een pup geënt op het moment dat er nog veel maternale antistoffen in het bloed zitten, dan zal de enting door deze antistoffen geneutraliseerd worden en enten niet tot een betere bescherming leiden. Het moment waarop de hoeveelheid maternale antistoffen voldoende gedaald is, is voor elke pup verschillend. Vandaar dat het standaard entprogramma bestaat uit 3 entingen, steeds met een paar weken ertussen. Door dit schema wordt bij de meeste puppen een voldoende bescherming bewerkstelligd.

Een titerbepaling kan helpen om het meest geschikte moment voor enten te bepalen. Bovendien kunnen we door een aantal weken ná de enting nogmaals een bepaling uit te voeren daarmee beoordelen of de enting wel het gewenste resultaat heeft gehad. In veel gevallen zijn daarmee voor een pup slechts één of twee entingen nodig en niet meer standaard drie. Het is iets meer werk dan klakkeloos een entschema volgen, maar met een minimale hoeveelheid entingen wordt op deze manier een maximaal effect bereikt!

Omdat we heel graag zeker weten dat ook indien het standaard entschema gevolgd is een dier daadwerkelijk goed beschermd is adviseren we om bij elke pup ongeveer 4 weken na de laatste enting, dus op ongeveer 16 weken, een titerbepaling uit te voeren.

Jonge hond:

Eén jaar na het afronden van het puppy schema dient volgens het standaard entschema een herhalingsvaccinatie gegeven te worden. Deze dient om er voor te zorgen dat pups die onvoldoende op de puppy entingen hebben gereageerd alsnog een optimale afweer ontwikkelen.
Als alternatief kunt u op deze leeftijd ook een titerbepaling laten uitvoeren. Een aantal dieren heeft ook op deze leeftijd nog voldoende antistoffen om de enting als niet noodzakelijk te bestempelen. Door middel van de titerbepaling kunnen wij u aangeven voor hoe lang een voldoende bescherming mag worden verwacht. Wilt u met de hond shows bezoeken of gaat hij in pension, dan wordt de uitslag van de bepaling in de meeste gevallen als bewijs van voldoende bescherming geaccepteerd.

Volwassen honden:

De entingen tegen virussen als Hondeziekte, Parvo en Hepatitis zijn minimaal 3 jaar geldig. Voor deze ziekten is een titerbepaling mogelijk om vast te stellen of vaccinatie direct noodzakelijk is of nog één of meer jaren uitgesteld kan worden. Een titerbepaling voeren wij dan uit op het moment waarop de vaccinatie mogelijk uitgewerkt is, meestal het moment waarop u een entingsoproep thuis ontvangen heeft. Is het dier nooit eerder getiterd, dan kan een titerbepaling uiteraard op elk willekeurig moment. Dat een dier een aantal entingen gehad heeft zegt immers niet altijd dat het ook daadwerkelijk beschermd is.

Van alle vaccins wordt het vaccin tegen de ziekte van Weil het meest genoemd als het gaat om bijwerkingen. Vooral toy rassen zouden een verhoogd risico hebben. Omdat we in Nederland echter in een waterrijk gebied leven, waar de ziekte van Weil nog regelmatig voorkomt , beschouwen we dit toch als een écht noodzakelijk vaccin. De overdracht van deze ziekte geschiedt door de urine van ratten. Vaak denkt men dat daarom alleen zwemmende honden beschermd moeten worden, maar ratten komen op veel meer plekken ook buiten het water voor. Ziekte van Weil is daarnaast niet alleen voor uw hond gevaarlijk, maar ook voor de mens en daarom is het belangrijk de verspreiding van het veroorzakende organisme zoveel mogelijk te beperken. Door uw hond te beschermen beschermt u zo ook indirect uzelf en de omgeving!

De enting tegen de ziekte van Weil is slechts één jaar geldig, evenals de enting tegen Kennelhoest. Voor beiden is het nog niet mogelijk om aan de hand van een titerbepaling te zeggen of de afweer nog voldoende is. Wij adviseren de enting tegen de ziekte van Weil in ieder geval elk jaar te herhalen.

Heeft u om wat voor reden dan ook bezwaren tegen het enten tegen de ziekte van Weil dan geven wij u éénmalig een formulier mee waarin we onze zienswijze uitleggen. Of u dan verder wel of niet wilt enten is wat ons betreft verder uw eigen keus, net als bij het enten tegen kennelhoest. Een keus die wij uiteraard respecteren.
Of u ook tegen kennelhoest vaccineert kunt u laten afhangen van het risico dat de hond loopt. Gaat de hond naar een kennel of mee naar de show, dan is een dergelijke enting vaak verplicht. Komt uw hond op plaatsen waar veel honden bij elkaar komen, dan is vaccineren aan te raden.

Het controleren van de bescherming tegen hondsdolheid (rabiës) is mogelijk, maar aangezien dit een ziekte is waar tegen u uitsluitend hoeft te enten als de hond mee naar het buitenland gaat en internationale regels bepalen dat de hond afhankelijk van het gebruikte vaccin standaard elke 1 tot 3 jaar opnieuw herhaald moet worden, levert dit geen voordeel op. Wij gebruiken uitsluitend het vaccin dat 3 jaar geldig is.

Kosten

Titerbepaling €57.50
Titerbepaling plus Ziekte van Weil of DHP enting €79.50
Titerbepaling plus Ziekte van Weil plus DHP €89.50
Aanvullend Kennelhoest: €52.50