Spoed – Dierenartsenpraktijk Het Centrum – Pijnacker

Dierenartsenpraktijk Het Centrum

Spoed

Voor spoedgevallen kunt u overdag tussen 8.30 en 19.00 bellen met telefoonnummer 015-3697838.
Buiten openingstijden en in het weekend worden onze diensten waargenomen door de Spoeddienst van Verwijscentrum Haaglanden, telefoon 085-4831300, Frijdastraat 20a, 2288 EZ in Rijswijk.

U kunt ook altijd contact opnemen met de Dierenambulance op hun centrale alarmnummer: 0900-0245.
Als u zich afvraagt of er bij uw dier sprake is van een spoedgeval neem dan voor de zekerheid contact op. Bel altijd voordat u in de auto stapt zodat wij weten dat u komt en u zeker weet dat er iemand klaarstaat om u te ontvangen.

In de volgende gevallen is er altijd sprake van spoed:

 • Bij een aanrijding. Ook een dier dat in eerste instantie weinig tot niets lijkt te mankeren kan inwendig letsel hebben.
  Vervoer het dier zo mogelijk op een brancard (plank, kleed), zodat eventueel rugtrauma niet erger wordt door het vervoer. Pas op uw vingers, ook normaal gesproken zeer lieve dieren kunnen bij pijn bijten.
 • Acuut benauwde dieren.
 • Vergiftigingen
  Heeft uw dier iets opgegeten dat niet tot zijn normale voedselpakket behoort, dan kunnen wij het eventueel laten braken. Hoe sneller dit gebeurt, hoe kleiner het risico dat het dier van eventueel giftige stoffen veel zal opnemen. Neem zo mogelijk de verpakking mee. Ook voor ons “normale” voedingsstoffen zoals druiven (rozijnen) en chocolade kunnen voor een dier akelige verschijnselen geven.
  Gebruik de calculator hieronder om te zien of de door uw hond opgegeten hoeveelheid chocolade schadelijk is. Bij het gewicht kunt u kiezen voor “kilogram” (kg), bij de hoeveelheid gegeten chocolade kunt u kiezen voor “gram” (gm).
  Twijfelt u of een opgegeten stof giftig is, wacht niet af, maar overleg even met de dienstdoende arts. Gaat het om opgegeten sokken, touw, poppetjes, stenen etc. etc. dan kan een snelle actie voorkomen dat deze voorwerpen in de darm klem komen te zitten en een dure operatie nodig is.
  Vroeger werd vaak geadviseerd het dier met behulp van zout zelf te laten braken. Tegenwoordig raden we dit af: zeker voor de kleinere dieren kan een teveel aan zout ook voor zeer grote problemen zorgen.
  Wacht in geval van twijfel niet af tot een dier verschijnselen heeft, beter een keer onnodig gebraakt dan een ernstig ziek of mogelijk dood huisdier!
 • Een epileptische toeval die langer duurt dan u gewend bent. Blijf rustig tijdens de toeval en onthoud dat alle prikkels (geluid, licht, aanraken ed.) de toeval kunnen versterken en het dier kan bijten óók als het normaal gesproken het liefste dier van de wereld is. Een dier met een toeval weet niet wat het doet. Blijf er dus bij voorkeur af en zorg voor zoveel mogelijk rust.
 • Oververhitting. Een dier dat langer dan 10 minuten in een hete auto opgesloten heeft gezeten is er vaak al ernstig aan toe.
  Ook de kort snuitige hondenrassen kunnen bij warm weer door flink spelen al oververhit raken, net als een dikke vacht voor problemen kan zorgen.  Denkt u dat het dier oververhit is, maak het nat (vooral borst en buik!) zodat u alvast voor wat verkoeling zorgt en neem contact op met de praktijk. Een bakje drinken in de auto voorkomt oververhitting niet!
 • Acuut verlamde dieren. Als een dier door wat voor oorzaak dan ook ineens verlamd lijkt te zijn voorkomt snel handelen verdere schade. Wacht met een verlamd dier bijvoorbeeld niet tot na het weekend als u zaterdagavond al problemen opmerkt.
 • Plaskaters. Een kat die aangeeft moeite te hebben met plassen (vaak op de bak zitten) is een spoedgeval. 24 uur niet kunnen plassen kan dodelijke nier schade tot gevolg hebben.
 • Maagtorsie. Een hond die blijft braken terwijl er weinig tot geen braaksel wordt geproduceerd, waarbij tevens de buik plotseling opzwelt is sterk verdacht van een maagtorsie. Een gedraaide maag sluit zichzelf af, hetgeen binnen enkele uren tot de dood kan leiden als er onvoldoende actie wordt ondernomen. Snel komen dus!
 • Braken en/of diarree is zeker bij heel jonge dieren en de kleinere rassen vaak snel aanleiding tot uitdrogen. Ook bij oudere dieren kunt u met heftige maag-darmklachten beter direct langskomen.
 • Oogbeschadiging waarbij de oogbol geheel of gedeeltelijk buiten de oogkas hangt, dan wel het oog geperforeerd lijkt te zijn. Zorg dat het dier onderweg het oog niet verder kan beschadigen door bijvoorbeeld schuren en houd het vochtig.
 • Brandwonden. Onthoud de slogan “water, water, de rest komt later”. Minimaal 10 minuten spoelen met koel water (niet ijskoud!) en daarna naar de praktijk. Houdt brandwonden altijd schoon en het niet verbrande deel van het dier warm.
 • Acuut allergische reactie. Na een insectenbeet, soms na een enting, of na contact met stoffen waar het dier allergisch voor is kunnen kop en lippen enorm gaan zwellen en er kunnen bulten op de huid komen. Het dier kan zelfs erg benauwd worden. Wij kunnen het dier een prik geven die de zwelling stopt.
 • Konijnen/ cavia’s of andere dieren waarbij u 1 of meerdere maden aantreft (meest voorkomende plekken zijn op de rug vlakbij de staart of rondom de anus in geval van diarree of plakpoep).  Maden zijn meestal met velen, ook al kunt u ze niet direct zien. Maden vreten zich een weg door de huid en kunnen binnen enkele uren zeer veel schade aanrichten.
  Ook konijnen en cavia’s die meer dan 1 dag niet eten vallen bij ons onder de spoedgevallen, u hoeft niet met gillende sirenes naar ons toe te komen, maar een bezoek nog dezelfde dag wordt zeer dringend aangeraden!

Nogmaals: twijfelt u of u een spoedgeval heeft of maakt u zich ernstige zorgen? Bel voor de zekerheid!

Durft u het dier niet zelf te vervoeren, bel de dierenambulance!